skip to Main Content
Innovasjonsfrokost: Helsedata – Det Nye Gullet?
November 13, kl 8:30 –
Gjennom systematisk innsamling av helserelaterte personopplysninger og biologisk materiale i ulike typer biobanker, har Norge en av verdens mest omfattende samlinger av helsedata.
Du møter direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved St. Olavs, Gunnar Morken, daglig leder Heidi B. Aabel fra CheckWare, forsker og datasenterleder Oddgeir Holmen fra HUNT/NTNU og Stortingspolitiker Ingvild Kjerkol i en samtale om hvordan vi kan utnytte dette gullet til å skape nye arbeidsplasser og etablere nye selskaper.
Frokost serveres fra kl 08.30
Back To Top