skip to Main Content
Technoport Podcast #4: Magnus Langseth

Technoport Podcast #4: Magnus Langseth

I denne podcast-episoden møter du ildsjelen, senterleder og professor Magnus Langseth ved SFI CASA (Centre for Advanced Structural Analysis). CASA er et senter for forskningsdrevet innovasjon som forsøker å forstå hvordan materialer og strukturer reagerer på støt og andre ekstreme belastninger som eksplosjoner og høyt trykk. På denne måten bidrar et verdensledende fagmiljø til tryggere industri, biler, rørledninger og bygninger. Hør mer om hvordan Langseth og hans kollegaer benytter multiskala testing, modellering og simulering innen material – og konstruksjonsteknologi til å gjøre verden tryggere og bedre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top