skip to Main Content
Technoport Podcast #3: Berit Time

Technoport Podcast #3: Berit Time

I denne podcast-episoden møter du senterleder Berit Time ved SFI Klima 2050. Klima 2050 er et senter for forskningsdrevet innovasjon som har som ambisjon å redusere samfunnsrisiko av klimaendringene. Sammen med partnere fra offentlig forvaltning og privat næringsliv jobber SFI Klima med å se på ulike løsninger og ny kunnskap for klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Vi ser allerede tydelige spor av økte klimagassutslipp. Dessverre er det bygde miljø spesielt sårbart. Bygg-, eiendom-, anlegg- og transportsektoren og samfunnsaktører må derfor revurdere behov og praksis for lønnsomme investeringer for å tilpasse seg de fremtidige klimautfordringene. I samtalen forteller Berit  om hvordan de jobber med økt nedbør og flomvann eksponering i det bygde miljø, og hvilke løsninger som er nødvendig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top