skip to Main Content
Technoport Podcast #2: Arild Gustavsen Og Ann Kristin Kvellheim

Technoport Podcast #2: Arild Gustavsen og Ann Kristin Kvellheim

Her møter du senterleder Arild Gustavsen sammen med Innovasjonsansvarlig Ann Kristin Kvellheim i FME ZEN, et forskningssenter for miljøvennlig energi som kikker nærmere på nullutslippområder i smarte byer. Visste du for eksempel at en fremskriving av energibruken i norske bygg fremover viser en reduksjon på 31 TWH hvis man bygger mer energieffektivt og tar i bruk mer fornybar energi? For det kan vi elektrifisere hele transportsektoren vår. Det sier noe om potensialet i den forskningen FME ZEN driver med.

Noen redder verden litt mer enn andre – Et potensialet forskningssentret mange partnere i offentlig sektor, byggebransjen og energisektoren vet å se nytten i. Dette og mye annet kan du lære i denne episoden av Technoport Podcast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top