skip to Main Content
Technoport Podcast #1: Asgeir Sørensen

Technoport Podcast #1: Asgeir Sørensen

Her møter du havteknolog, professor og seriegrunder Asgeir Sørensen i en samtale om Norges muligheter som havnasjon, kybernetikkens fortreffeligheter, Greta Thunberg og hvordan man noen ganger også må tørre å utfordre den etablerte industrien for å få til framgang og omstilling. 

Asgeir Sørensen er senterleder ved NTNU AMOS (Centre for Autonomous Marine Operations and systems), et av Norges Senter for fremragende forskning. NTNU AMOS er inne i mange av Norges viktigste næringer til havs, og her bidrar de sammen med partnere i senteret til å finne svar på noen av de store samfunnsutfordringene. Spesifikke forskningsområder i senteret er kartlegging og overvåking av havområder, plattformer for marine autonome operasjoner og systemer og risikostyring for maksimal operasjonalitet av skip og havkonstruksjoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top