Fremtidscamp 2017

Bilde - Fremtidscamp 2016 ved NTNU

Velkommen til Fremtidscamp 2017!

Er du ung, samfunnsengasjert og vil noe? Fremtidscamp er stedet fremtidens ledere samles for å løse morgendagens problemer. Engasjerte ungdommer fra hele landet møtes til en spennende og lærerik helg i Trondheim. Her må du bruke all din kunnskap og kreativitet. Meninger skal brytes og formes. Det blir krevende, men også sosialt og morsomt. 

På Fremtidscamp får du muligheten til å løse konkrete, fremtidsrettede problemer ved hjelp av entreprenørielle metoder og tankesett. Det er kun 50 plasser til Fremtidscamp 2017. Vi søker deltakere som er og har ambisjoner om å ta ledende roller i samfunnet. Som har tillitsverv, organisasjonserfaring, og viser samfunnsengasjement. Har du engasjementet og motivasjonen som kreves for å løse morgendagens problemer?

Påmelding er åpnet. Program kommer.

Om Fremtidscamp

 • Fremtidscamp arrangeres 4. – 7. mars på NTNU i Trondheim
 • Målgruppen er ungdom med lederverv i alderen 17 – 20 år
 • Deltakelse er gratis. NTNU dekker kost og losji, men ikke reise
 • Søknadsfrist er 1. februar 2017
 • Det er 50 ledige plasser - deltakere velges på bakgrunn av erfaring og motivasjon

Les om Fremtidscamp 2016 og se bildene

 

Vi søker problemeiere til Fremtidscamp 2017

Vi søker nå fire private selskap, offentlige etater og frivillige organisasjoner som vil bidra med problemstillinger til Fremtidscamp. Som problemeier må du ha en genuin interesse for å gjøre en positiv forskjell.

Som problemeier bidrar du med:

 • Fire-åtte problemstillinger knyttet til et overordnet tema som dere jobber med
 • Problemstillingene omhandler langsiktige mål for å løse reelle utfordringer
 • Det er en fordel om disse passer med tema for Technoport 2017: ”The Human Factor”. Teknologi lages av og for mennesker, Technoport vil vi sette fokus på hvilke problemer vi ønsker å løse gjennom teknologi og hvordan mennesker kommer frem til løsningene.

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å synliggjøre arbeidet deres for noen av Norges mest engasjerte ungdom
 • Helt nye perspektiv og tolkninger av viktige problemstillinger
 • Konkrete løsningsforslag i form av en muntlig presentasjon og rapport

Her finner du informasjon om hva som skal til for å bli en problemeier

Siste frist for å melde interesse er 11.november. Forespørsel og utkast til problemstillinger sendes til Ona Grinderud Nordbø: ona@technoport.no

De fire mest lovende problemeierne vil bli valgt ut fra dem som har meldt interesse

Disse var problemeiere i 2016

Se deltakernes løsningsforslag i 2016

Saturday 04. Mar.
16:00 - 16:00
Sign up!

Share this page


Tags